Kontingent

Priser for træning i 2021

Grund årskontingent: 410,00 kr.

Grund årskontingent dækker klubbens indbetaling pr. medlem til Landsforeningen af Danmarks Civile Hundeførerforening, samt
kreds kontingent til kreds 3, som er en del af landsforeningen.
Dette års kontingent er fast uanset om man melder sig ind i januar eller måske først i december måned.

KursusPris
Et års træning, uanset niveau og ambitioner fra jan. til dec.

Kr. 1.313,- med start i 1. kvartal

Kr. 1.100,- med start i 2. kvartal

Kr. 800,- med start i 3. kvartal

Kr. 600,- med start i 4. kvartal

Nyheder

Sponsorer